Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây chùa dù có dụng gì? cách dùng? Còn gọi là tả hoàng đô (Lào Cai), Dế sua tủa. Tên khoa học Elsholtzia blanda Benth, E. penduliflora W. Smith. Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae). Mô tả cây chùa dù Chùa dù (Sin hổ, Lai Châu) còn có tên dê sua tùa (xã Huổi Dạng, [...]