Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Giá từ 70k-120k/cây tùy theo kích thước của cây Cây giống trà hoa vàng Tam Đảo. Nhà vườn ươm cung cấp cây giống trà hoa vàng và trà hoa vàng Tam Đảo tại vườn cây đã có rễ đảm bảo sống 99%