Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây hậu phác hỗ trợ đầy bụng, ăn uống không tiêu, đau bụng Tên hậu phác dùng để chỉ nhiều loại thuốc khác nhau. Chỉ có vị hậu phác nhận của Trung Quốc mới được xác định chắc chắn. Còn hậu phác khai thác tại nhiều tỉnh khác nhau trong nước ta, cần xác định [...]