Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Hạt gấc hỗ trợ chữa trĩ lòi dom sưng vú Còn gọi là mặc tất tử, thổ mực miết, mộc biệt tử, mắc cao (Vientian), Mikhấu (Thái), Mắc khấu (Thổ). Tên khoa học Momordica cochinchinensis (Lour) Spreng (Muricia cochichinensis Lour., Muricia mixta Roxb). Thuộc họ Bí Cucurbitaceae. Cây gấc cho ta những vị thuốc sau [...]