Hiển thị kết quả duy nhất

300.000

Hà thủ ô đỏ khoẻ gân cốt sống lâu làm đen râu tóc Còn gọi là thủ ô, giao đẳng, dạ hợp, địa tinh, khua lình (Thái), mãn đăng tua lình (Lào-Sầm Nưa), mần năng ón (Thổ). Mần đăng=khoai lang, tua lình=con khỉ vì giống củ khoai lang mọc ở chỗ khi hay đi lại. [...]