Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Đậu sị (đạm đậu sị) hỗ trợ chữa cảm mạo, thương hàn Còn gọi là đạm đậu sị, đỗ đậu sị, hầm đậu sị. Tên khoa học Semen Sojae praeparatum. Đậu sĩ hay đạm đậu sự là đậu đen chế biến và phơi hay sấy khô. Chế đậu sị Có nhiều cách chế đậu sị, [...]