Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cỏ trói gà có công dụng gì? Còn có tên là có tỷ gà, cẩm địa là, bèo đất. Tên khoa học Drosera burmannii Vah1. (Dorserac rotundifolia Lour., non L.). Thuộc họ cây bắt ruổi Droseraceae. Mô tả cây cỏ trói gà Cỏ cao 5-30cm có 1-3 thân không mang lá, nhắn và gầy, mang [...]