Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây vuốt hùm nhân dân dùng làm gì? Còn có tên là móc mèo, móc diều, trần sa lực, nam đà cần. Tên khoa học Caesalpinia minar Hancc. Thuộc họ Vang Caesalpiniaceae. Mô tả cây vuốt hùm Cây nhỏ mọc thành bụi, thân cành có gai. Lá kép lông chim, cuống chung dài 30-40cm, cuống [...]