Hiển thị kết quả duy nhất

130.000

Cây đơn tướng quân hỗ trợ chữa mẫn ngứa mề đay dị ứng Tên khoa học Syzygium formosum var, ternifolium (Roxb) Merr. et Perry (Eugenia ternifolia Roxb., Eugenia formosa var. ternifolia (Roxb)Duth). Thuộc họ Sim Myrtaceae. Mô tả cây đơn tướng quân Cây to cao 5 – 7m hay hơn. Cành nhiều, vỏ cành mềm, [...]