Hiển thị kết quả duy nhất

130.000

Cây đài hái xoa bụng những người phụ nữ mới ở cữ Còn gọi là du qua, dây mỡ lợn, dây hái, then hái, mướp rừng, dây sen, mak khing (Lào), Kigarasu-uri (Nhat). Tên khoa học Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. (Trichosanthes macrocarpa Blume). Thuộc họ Bí Cucurbitaceae. Mô tả cây đài hái quả đài hái [...]