Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây cô ca tác dụng cách dùng lưu ý Tên khoa học Erythroxylon coca Lamk. Thuộc họ Cô ca Erythromylaceae. Tại một số nước châu Mỹ và miền nam nước ta dưới thời Mỹ ngụy có lưu hành phổ biến một thứ nước uống mang tên côcacola. Hiện nay ta vẫn cho tiếp tục sản [...]