Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Cây bối mẫu dược liệu quý với sức khoẻ Người ta phân biệt ra hai loại bối mẫu: 1..Triết bối mẫu (Bulbus Fritillariae thunbergii) là tép dò khô của cây triết bối mẫu-Fritillaria thunbergii (Mig.)-Fritillaria verticillata Willd. Var. thunbergii (Mig. Bak, thuộc họ Hành Alliaceae. 2.. Xuyên bối mẫu (Bullus Fritillariae circlosạc) là tép dò [...]