Hiển thị kết quả duy nhất

150.000

Cây bạch chỉ hỗ trợ chữa hôi miệng Tên khoa học Angelica dahurica Benth. et Hook. và Angelica anomala Lallem. Thuộc họ Hoa tấn Apiaceae (Umbelliferae). Bạch chỉ (Radix Angelicae) là rễ phơi hay sấy khô của cây bạch chi (Angelica dahurica Benth. et Hook) hoặc của cây xuyên bạch chỉ (Angelica anomala Lallem). Mô [...]