Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Bấc đèn thông tiểu tiện, sốt, an thần, mất ngủ Còn có tên là đăng tâm thảo. Tên khoa học Juncus effusus L. var. decipiens Buch Thuộc họ Bắc Julcaceae. Đặng tâm thảo (Medulla Junci caulis) là ruột phơi khô của thân cây bấc đèn. A.. Mô tả cây bấc đèn Cây bắc là một [...]