Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

Bọ cạp tác dụng khu phong trấn kinh Còn gọi là toàn trùng, yết tử, yết vĩ, toàn yết. Tên khoa học Buthus sp. Nếu dùng cả con bọ cạp làm thuốc thì gọi là toàn yết. Nếu chỉ dùng đuôi không thôi thì gọi là yết vĩ. Nguồn gốc và chế biến con bọ [...]